...

MGBP Koprzywnica

Technologia

CMS Wordpress

Klient:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy

Kategoria:

Strony internetowe

Czas realizacji:

1 tydzień

Zobacz na żywo:

https://mgbpkoprzywnica.pl/

O kliencie

Biblioteka jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Koprzywnica. W skład struktury organizacyjnej Biblioteki wchodzi Filia Biblioteczna w Niedźwicach. Rolą Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa lokalnego.

Kategorie prac

Strona internetowa, Logotyp

Najnowsze realizacje

Teraz Twoja kolej!

Szukasz wykonawcy, który zrealizuje Twój projekt?

Wypełnij Brief lub skontaktuj się ze mną.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.