...

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pilźnie

Technologia

CMS Wordpress

Klient:

Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Pilźnie

Kategoria:

Strony internetowe

Czas realizacji:

1 tydzień

Zobacz na żywo:

https://sanktuarium-pilzno.pl/

O kliencie

Początek tej placówki kościelnej datuje się na dzień 3 marca 1403r., kiedy to król Władysław Jagiełło podpisał dokument zezwalający na wybudowanie w tym miejscu kościoła przez zakon Augustianów. Od XVII wieku na skutek zawiści związanych z hojnymi datkami na zakon, powstają liczne spory władz miejskich z klasztorem. Prawdziwi trudne chwile przychodzą pod koniec XVIII wieku, gdy wcielono w życie ustawy cesarza austriackiego Józefa II. Liczba zakonników malała – w 1797r. było ich czterech. W 1807r. część budynków klasztornych zajęło wojsko. Po odejściu ostatnich Augustianów, w 1841r., przybyli tutaj pierwsi Karmelici.

Kategorie prac

Strona internetowa

Najnowsze realizacje

Teraz Twoja kolej!

Szukasz wykonawcy, który zrealizuje Twój projekt?

Wypełnij Brief lub skontaktuj się ze mną.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.