...

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Technologia

CMS Wordpress

Klient:

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Kategoria:

Strony internetowe

Czas realizacji:

3 tygodnie

Zobacz na żywo:

https://siarkopol.pl/

O kliencie

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. jest jednostką dominującą w Grupie Siarkopol będącej obecnie jednym z liderów w produkcji i dystrybucji nawozów rolniczych oraz siarki konfekcjonowanej. Najważniejszym obszarem działalności spółki jest strategiczne zarządzanie i koordynacja działań grupy w skład której wchodzą: ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o., Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o. o. oraz Zakład Produkcji Wody Pitnej w Baranowie Sandomierskim Sp. z o.o.

Kategorie prac

Strona internetowa, Przygotowanie tekstów

Najnowsze realizacje

Teraz Twoja kolej!

Szukasz wykonawcy, który zrealizuje Twój projekt?

Wypełnij Brief lub skontaktuj się ze mną.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.