...

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Technologia

CMS Wordpress

Klient:

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o.

Kategoria:

Strony internetowe

Czas realizacji:

3 tygodnie

Zobacz na żywo:

https://siarkopol.pl/

O kliencie

Siarkopol Tarnobrzeg sp. z o.o. jest jednostką dominującą w Grupie Siarkopol będącej obecnie jednym z liderów w produkcji i dystrybucji nawozów rolniczych oraz siarki konfekcjonowanej. Najważniejszym obszarem działalności spółki jest strategiczne zarządzanie i koordynacja działań grupy w skład której wchodzą: ZAKŁADY CHEMICZNE „Siarkopol” TARNOBRZEG Sp. z o.o., Zakład Mechaniczny „Siarkopol” Sp. z o. o. oraz Zakład Produkcji Wody Pitnej w Baranowie Sandomierskim Sp. z o.o.

Kategorie prac

Strona internetowa, Przygotowanie tekstów

Najnowsze realizacje

Teraz Twoja kolej!

Szukasz wykonawcy, który zrealizuje Twój projekt?

Wypełnij Brief lub skontaktuj się ze mną.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.