...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach

Technologia

CMS Wordpress

Klient:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach

Kategoria:

Strony internetowe

Czas realizacji:

2 tygodnie

Zobacz na żywo:

http://sdsknapy.pl/

O kliencie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach typu A, B, C istnieje od marca 1998 roku. Do 2018 r. zlokalizowany był przy ul. Zamkowej w Baranowie Sandomierskim. Od w/w roku nasza nowa siedziba znajduje się w zaadoptowanym na potrzeby osób niepełnosprawnych budynku po szkole w miejscowości Knapy. Przeniesienie placówki poprawiło jej warunki lokalowe – obecnie dysponujemy 3 pomieszczeniami dostosowanymi do pobytu całodobowego dla 6 uczestników.

Kategorie prac

Strona internetowa, Logotyp

Najnowsze realizacje

Teraz Twoja kolej!

Szukasz wykonawcy, który zrealizuje Twój projekt?

Wypełnij Brief lub skontaktuj się ze mną.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.