...

Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach

Technologia

CMS Wordpress

Klient:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach

Kategoria:

Strony internetowe

Czas realizacji:

2 tygodnie

Zobacz na żywo:

http://sdsknapy.pl/

O kliencie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Knapach typu A, B, C istnieje od marca 1998 roku. Do 2018 r. zlokalizowany był przy ul. Zamkowej w Baranowie Sandomierskim. Od w/w roku nasza nowa siedziba znajduje się w zaadoptowanym na potrzeby osób niepełnosprawnych budynku po szkole w miejscowości Knapy. Przeniesienie placówki poprawiło jej warunki lokalowe – obecnie dysponujemy 3 pomieszczeniami dostosowanymi do pobytu całodobowego dla 6 uczestników.

Kategorie prac

Strona internetowa, Logotyp

Najnowsze realizacje

Teraz Twoja kolej!

Szukasz wykonawcy, który zrealizuje Twój projekt?

Wypełnij Brief lub skontaktuj się ze mną.

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.