...

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Marzeń”

Technologia

CMS Wordpress

Klient:

Niepubliczne Przedszkole „Akademia Marzeń”

Kategoria:

Strony internetowe

Czas realizacji:

2 tygodnie

Zobacz na żywo:

https://akademia-marzen.pl/kontakt/

O kliencie

Placówka została otwarta 1 września 2017 r. i prowadzona jest przez Stowarzyszenie Veritas et Bonum. Przedszkole działa 10 godz dziennie. Dzieci mają zapewnione pełne wyżywienie, opiekę, zajęcia zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, zajęcia dodatkowej bogaty kalendarz uroczystości, konkursów i wycieczek. Zapewniamy dzieciom jak najlepsze warunki rozwoju w miłej i serdecznej atmosferze.

Kategorie prac

Strona internetowa

Najnowsze realizacje

Teraz Twoja kolej!

Szukasz wykonawcy, który zrealizuje Twój projekt?

Wypełnij Brief lub skontaktuj się ze mną.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.